Chrząszcz brzmi w trzcinie?_1Nie to Brygada Czerniakowska demontuje stare i niebezpieczne pomosty z odpadów. Czego tam nie było... A gdy tylko rozmarznie ziemia zaczniemy montaż 50 nowych pomostów.
Przemek Pasek
-Kerownik Brygady
Działanie pt: Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego jest realizowane ze środków Budżetu Partycypacyjnego Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
-przy DUŻEJ pomocy firmy SUEZ Polska DZIĘKUJEMY!