Na Jeziorku Czerniakowskim tłoczno_9Na Jeziorku Czerniakowskim tłoczno od rana. Jeśli tylko nie pada - pływamy i lekcje o przyrodzie na łódkach dla szkół prowadzi Przemek Pasek z ornitologami. Dzieje się !

Zajęcia finansowane są w ramach Budżetu Partycypacyjnego Dzielnicy
Mokotów 2017.

zdjęcia: Aleksandra Rózga