Rusza Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskieg

Miło jest nam ogłosić rozpoczęcie realizacji projektu pt: Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego w ramach Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy na 2015 r. Pisząc projekt planowaliśmy jego start w styczniu, ale dopiero 20 lipca otrzymaliśmy z Urzędu Miasta umowę powierzającą realizację tego zadania Fundacji Ja Wisła... Wynika stąd pewne opóźnienie w realizacji harmonogramu zadań, ale wierzymy że z Państwa pomocą damy radę. Dziś uruchamiamy facebooka Jeziorko Czerniakowskie. Naszą ideą jest jak najszersze zaangażowanie mieszkańców osiedli wokół Jeziorka, jego miłośników i użytkowników w realizację ścieżki edukacyjnej. Prosimy o powiadomienie o projekcie znajomych. Poszukujemy osób, które chciały by się zaangażować lub wesprzeć tworzenie ścieżki edukacyjnej. Poniżej, w dalszej części artykułu zamieszczamy pełny opis planowanego działania. Wkrótce ogłaszać będziemy szczegółowe informacje. Ale już od dziś można się z nami kontaktować w sprawie Ścieżki edukacyjnej i działań dla Jeziorka Czerniakowskiego.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon kontaktowy: 503 099 975
Przemek Pasek
Ja Wisła

Jeziorko Czerniakowskie jest skarbem Mokotowa, ponieważ jest największym zbiornikiem wody w Warszawie. Dla zwierząt i roślin jest oazą bioróżnorodności w wielkim mieście. Dla ludzi, strefą wypoczynku i rekreacji. Posiada bogatą historię. Jeziorko jest perłą w krajobrazie. Niestety, pomimo prawnej ochrony w formie Rezerwatu Przyrody, jego stan pogarsza się. Mieszkańcy czują się bezradni i sfrustrowani wobec narastającej z każdym rokiem degradacji akwenu i terenu rezerwatu. Na naszych oczach umiera unikatowy ekosystem wodny w skali stolicy. Wokół Jeziorka widoczną aktywność realizują głównie developerzy i los jego wydaje się być przesądzony. Najprawdopodobniej w ciągu 10 lat jeziorko zostanie otoczone ze wszystkich stron intensywną, zurbanizowaną tkanką miejską. Jest to proces dla przyrody bolesny, ale niestety nieunikniony, ze względu na rozbudowę miasta.
Możemy jednak zadbać o to, by jeziorko było jak najlepiej zadbane i prawidłowo zagospodarowane dziś. Jeziorko posiada wszak Plan Ochrony, który wskazuje potrzebę utworzenia ścieżki edukacyjnej! Dlatego w ramach naszego projektu ścieżkę taka wytyczymy i zbudujemy, wyposażając ją w niezbędną infrastrukturę terenową: punkty ścieżki, tablice edukacyjne, ławki, kosze na śmieci, toalety itp. Działanie to umożliwi mieszkańcom Mokotowa, bezpieczne i atrakcyjne skorzystanie z walorów jeziorka. (Dziś przejście wokół jego całej linii brzegowej jest niezmiernie utrudnione, ze względu na zwały śmieci i brak ścieżki. Powstają za to jak grzyby po deszczu dzikie wysypiska odpadów, meliny pijackie i kłusownicze, miejsca wypalania kabli itp.) Budowa ścieżki rozpocznie również proces integracji mieszkańców wokół idei ochrony i pozytywnych działań dla jeziorka, uruchamiając drzemiący dziś potencjał społeczny, przyczyniając się do integracji i aktywizacji mieszkańców wokół idei poznania wartości i ochrony jeziorka. Synergia działań uruchomionych naszym projektem zaowocuje wielokrotnością obudzonych aktywności lokalnych. A jeziorko może stać się przedmiotem dumy dla dzielnicy.
Jednym z ważniejszych deficytów jeziorka jest brak stałej obecności strażnika - gospodarza terenu, który poprzez codzienną troskliwą obecność, wyrażającą się w: sprzątaniu śmieci, dbałości o infrastrukturę ścieżki i natychmiastowym reagowaniu na wszelkie pojawiające się zagrożenia i przejawy łamania prawa, spełniał by funkcję reprezentanta właściciela w terenie. Strażnik będący w stałym kontakcie ze społecznością lokalną spełni również funkcję bezpośredniego badacza i przekaźnika -komunikatora potrzeb i życzeń mieszkańców w sprawie jeziorka do urzędu dzielnicy.
Oprócz wykonania infrastruktury edukacyjnej ścieżki, jeziorko potrzebuje dobrego, atrakcyjnego dla młodzieży, seniorów i ogółu społeczności programu edukacji. Dlatego niezbędnym elementem przedsięwzięcia są działania edukacyjne w formie spacerów, obserwacji ornitologicznych i spływów kajakowych po jeziorku. Podniesienie poziomu wiedzy o wartościach jeziorka, jest kluczowym czynnikiem zmiany jaka zajdzie dzięki realizacji przedsięwzięcia.
Ważne jest nawiązanie i utrzymanie relacji poprzez stałe komunikowanie się ze społecznością lokalną, zarówno w formie bezpośrednich spotkań i rozmów, podczas których można np. wręczyć mieszkańcom mapy jeziorka, jak też poprzez internet: (strona www.), dzięki któremu informacja o ścieżce i zajęciach edukacyjnych dotrze do wielokrotnie szerszego grona odbiorców, popularyzując dzieło ścieżki i wzmagając efekt edukacyjny.

Horyzontalnym celem zadania jest ochrona Jeziorka Czerniakowskiego poprzez właściwe udostępnianie społeczeństwu jego walorów i realizacje działań edukacyjnych.
Cel ten będzie zrealizowany poprzez następujące przedsięwzięcia:

1/ Projekt i wykonanie ścieżki edukacyjnej:
Wokół jeziorka, zgodnie z założeniami Planu Ochrony, na terenie m. st. Warszawy, (a przypadku uzyskania pozwoleń właścicieli, również na terenie prywatnym przylegającym do jeziorka), zostanie wytyczona i oznakowana trasa przebiegu ścieżki edukacyjnej.

2/ Oznakowanie przebiegu ścieżki, zostanie wykonane w formie 45 szt. słupków drewnianych, posadowionych w gruncie, z identyfikacją graficzną i numeryczną punktów ścieżki.

3/ W kluczowych punktach ścieżki (na terenie należącym do m. st. Warszawy) zostaną zainstalowane tablice edukacyjne w liczbie min. 12 szt. o wymiarach min 120 x 90 cm. Tablice te będą opisywać i przedstawiających w formie wizualnej (zdjęcia, rysunki, opis) najważniejsze dla ochrony wartości Jeziorka Czerniakowskiego zagadnienia: geneza Jeziorka Czerniakowskiego, stan obecny, szanse i zagrożenia w przyszłości, informacja o projekcie realizowanym w ramach budżetu partycypacyjnego ze środków m. st. Warszawy, ptaki, ryby, płazy, gady, ssaki, owady, drzewa lasu łęgowego, roślinność łąk nadwodnych, trzcinowiska i roślinność wodna, człowiek nad jeziorkiem: działalność Herakliusza Lubomirskiego, folwark i pozostałości dworu, lodownia, Miasto-Ogród Sadyba, Osiedle Bernardyńska, E.C. Siekierki, ulica Wolicka jako droga forteczna, historia przepraw przez jeziorko: prom, mosty drewniane i most współczesny, plaża i WOPR-ówka historia i stan obecny, o bezpieczeństwie na wodzie.

4/ Ścieżka zostanie wyposażona w mini infrastrukturę: 12 sztuk ławek, 12 szt. koszy na śmieci, 10 tablic z nazwą własną rezerwatu, 2 szt. znaków drogowych „Jeziorko Czerniakowskie” umieszczone na moście,

5/ Na czas realizacji projektu wynajęty będzie kontener typu Bóbr i opłacony wywóz odpadów

6/ Zostaną również wynajęte dwie toalety i opłacony ich serwis.

7/ W celu osiągnięcia spójnego obrazu wizualnego i dobrego poziomu materiałów edukacyjnych zostanie opracowany projekt identyfikacji wizualnej ścieżki. Aby upowszechniać informację o przedsięwzięciu ścieżki edukacyjnej zostanie opracowany projekt mapy. Mapa w formacie A2 będzie wydrukowana w nakładzie 4000 egz. Zostanie też założona strona internetowa projektu na której będą zamieszczane codziennie informacje o postępach realizacji prac przy ścieżce.

8/ Aby zwiększyć edukacyjne oddziaływanie ścieżki zostanie zrealizowanych 100 zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży szkolnej a także dla seniorów, na temat walorów rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie. W ramach tych zajęć odbędzie się co najmniej 50 spływów kajakowych po jeziorku. Dla zapewnienia bezpieczeństwa działania na wodzie będą się odbywać w asyście ratowników WOPR.

9/ Dla utrzymania porządku i stałego monitorowania stanu Rezerwatu Przyrody Jeziorko Czerniakowskie zostanie powołana Straż Jeziorka Czerniakowskiego. Jej obowiązkiem będzie codzienna obecność nad Jeziorkiem, utrzymywanie porządku i reagowanie na zagrożenia rezerwatu, a także wykonywanie prac konserwacyjnych i utrzymaniowych infrastruktury ścieżki i bieżące relacjonowanie tych działań na stronie www.

projekt mapy i rysunki do tablic:
TRATWA ARTYSTÓW, Gabriela Wojciechowska